top of page
bg_hp_games.png

Zásady ochrany osobních údajů

ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁKUPEM ZBOŽÍ V ESHOPU

Společnost BETEXA zásilková služba s.r.o. zpracovává následující osobní údaje za účelem vyřízení kupní smlouvy, které vznikají prostřednictvím e-shopu www.pexetrio.cz.

 • Jméno a příjmení

 • Adresa (Ulice, číslo popisné, Město, PSČ)

 • Email

 • Telefonní číslo

 • IČO (OSVČ)

 

Tyto osobní údaje uchováváme po dobu 10 let z důvodů evidence pro daňové účely, která vyplývá z § 100 zákona o DPH.

Zmíněné osobní údaje jsou za stejným účelem předávány třetím stranám a to zejména přepravním společnostem aby bylo možné objednávky doručit na určené místo.

Vaše e-mailová adresa může být dále předána společnosti Heureka Shopping s.r.o., a to za účelem zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby „Ověřeno zákazníky“. Tento dotazník vám bude na e-mailovou adresu zaslán po uskutečnění nákupu v intervalech určených společností Heureka Shopping s.r.o. a můžete v něm hodnotit kvalitu našich služeb a produktů.

 

 

ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM SVÝCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

Společnost BETEXA zásilková služba s.r.o. zpracovává následující osobní údaje za účelem svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek, zlepšení jejích fungování či za účelem personifikace nabídky a jiným marketingovým aktivitám. Tyto údaje jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka a jsou uchovávány po dobu 12 měsíců.

 • Zdroj návštěvy

 • IP adresa

 • Datum a doba přístupu

 • cookies

 

Zmíněné osobní údaje jsou zpracovávány i třetími stranami. Více sekce „Zpracovatelé“.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ

Na vyžádání máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Na základě písemné žádosti vám bezodkladně vyhovíme. Máte právo na:

 • Potvrzení o zpracování

 • Opravu

 • Výmaz

 • Omezení zpracování

 • Přenos

 • Vznést námitku proti zpracování

 • Podat stížnost u ÚOOÚ

 

ZPRACOVATELÉ

Zpracovatelé jsou subjekty z řad třetích stran, kteří mají částečný či úplný přístup k poskytnutým osobním údajům. S každým subjektem máme řádně sepsanou zpracovatelskou smlouvu tak abychom předešli únikům dat.

 

ABRA Software a.s. (Účetní a skladový software ABRA)

ADMIS CZ s.r.o. (správce a dodavatel SW ABRA)

Kicero s.r.o. (správce a dodavatel e-shopového řešení)

WEB4U s.r.o. (poskytoval hostingu eshopu a serverového prostoru pro SW ABRA)

Google LLC (analýza webu)

Facebook Inc. (zpracování dat pro další marketing)

Seznam.cz, a.s. (zpracování dat pro další marketing)

Heureka Shopping s.r.o. (zajištění zpětné vazby v podobě hodnocení eshopu)

Vaverková Libuše (účetní)

GOPAY s.r.o. (zpracování online plateb)

Leadhub s.r.o. (zpracování dat pro další marketing)

bg_hp_games.png
bottom of page